Behov for midlertidig kompetanse?

Ved sesongsvingninger, permisjoner eller uventet fravær, vil det være avgjørende å ha tilgang på riktig og midlertidig kompetanse, for å sikre at driften opprettholdes. 

Ved midlertidig behov, hjelper vi bedrifter på kort varsel. Vi vil strekke oss langt for å imøtekomme bedriftens krav til kompetanse. Vi har kandidater innen flere fagfelt registrert i vår database. 

Alle kandidater som er ansatt gjennom KI Bemanning er referansesjekket og kvalitetssikret gjennom en grundig intervjuprosess.

KI Bemanning tar arbeidsgiveransvaret i hele innleieperioden og har rutiner for god og tett oppfølging av kunder og kandidater.

Vi leverer kompetanse innen:

  • kontor og administrasjon
  • markedsføring og salg
  • kundeservice
  • økonomi og regnskap
  • HR og personal
  • it
  • produksjon og industri
  • lager og logistikk