Riktig kompetanse på rett sted er nøkkelen til suksess!

Medarbeiderne er bedriftens aller viktigste ressurs. Det er de som skaper grunnlaget for maksimal verdiskapning i organisasjonen. Det er derfor essensielt å satse på riktig kompetanse i en ansettelsesprosess.

KI Bemanning ønsker å være en god rådgiver for kunder og kandidater, gjennom vår kunnskap og fokus på nærhet. Vi har lang erfaring med utvelgelse av personell til vikariater og faste stillinger.

Vi er din nøkkelperson og du er vår!

Rekruttering

Utleie

Medarbeider og jobbsøker

Les mer om rekruttering her! Les mer om utleie her! CV- og timeregistrering, aktuelle stillinger.