5 ting du bør tenke gjennom før du sjekker referanse

Publisert dato: 19. april, 2018

Nyansettelsen er nesten på plass og det eneste som gjenstår er å ringe kandidatenes referanser. De fleste har en standardliste med spørsmål de skal gjennom, men er det egentlig lurt å stille de samme spørsmålene hver gang? Dette bør du tenke gjennom før du ringer :


1. Hva er du fortsatt usikker på ved kandidaten? Forsøk å definere for deg selv hva du ønsker å sitte igjen med av informasjon om kandidaten etter telefonsamtalen. Bruk heller tiden på å grave rundt det du er usikker på, enn å stille standardspørsmålene der du bare får bekreftet det du allerede vet.

2. Tenk nøye gjennom hvilke egenskaper og kompetanse som er viktig for å lykkes i stillingen dere ansetter til. Bruk referansen aktivt i forhold til dette og spør for eksempel : Han/hun søker på stilling som……………hos oss. Denne stillingen krever selvstendighet og høy grad av nøyaktighet. Tror du kandidaten vil passe i en stilling der disse egenskapene er viktig?


3. Tenk igjennom hva slags type person som skal lede kandidaten som får stillingen og hvordan denne vanligvis følger opp sine ansatte. Still spørsmål til referansen rundt dette i forhold til hvordan de fulgte opp kandidaten og hvordan den lyktes under denne oppfølgingen. Hva mener referansen en leder bør være oppmerksom på for å legge til rette for at kandidaten får ut sitt fulle potensiale?

4. Sjekk referanser som er relevante i forhold til stillingen kandidaten vurderes for. Skal kandidaten jobbe som leder med personalansvar, kan det være like relevant å snakke med en person som har hatt kandidaten som leder tidligere. Dette for å få en god beskrivelse av hvordan han eller hun har oppfattet kandidaten som leder. Det er lov å spørre etter andre referanser enn de kandidaten i utgangspunktet har oppgitt.


5. Husk at en kandidat kan fungere optimalt på et arbeidssted under gitte forhold, men ikke like godt andre steder der rammebetingelsene er annerledes. Hvis referansen er positiv prøv å få tak i hvordan kulturen og arbeidsmetoden var på det stedet, og sammenligne denne med hvordan det er hos dere. Da vil du få et godt utgangspunkt for å evaluere om kandidaten vil fungere godt også hos dere.


Husk at mange referanser i utgangspunktet bare vil svare deg på de spørsmålene du stiller og helst kun trekke frem det positive. Det er derfor viktig at man er konkret på hva man er ute etter og stiller oppfølgingsspørsmål til det referansen sier. Bruk vendinger som: «på hvilken måte?», «hva mener du med ……………?», «hvordan?» o.l. På denne måten vil dialogen flyte bedre og det er større mulighet for å få tak i informasjon referansen i utgangspunktet ikke hadde tenkt å tilby deg.


Lykke til med nyansettelsen!


Vi i KI Bemanning har tilsammen 45 års erfaring fra bemanningsbransjen. Vi har bred kunnskap innen utvelgelse av personell til vikariater og faste stillinger. Gjennom mange års ledererfaring og god kunnskap innen HR, er vi godt rustet til å se mennesket og bedriftens behov, for å være en støttespiller i nye veivalg.  
Med fokus på utvikling av kunder og kandidater ønsker vi å være gode rådgivere, gjennom vår kunnskap og fokus på nærhet.

 

Lena Isaksen, daglig leder KI Bemanning AS

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale på telefon 95442727 eller e-post:  lena@kibe.no