Slik bør du håndtere jobbsøkere

Publisert dato: 10. desember, 2018

Hvordan man håndterer søkere til en stillingsutlysning kan være meget viktig for firmaets omdømme. Husk at kandidatene som har søkt har store nettverk i form av venner, familie og kollegaer som raskt vil høre om de føler seg ivaretatt i prosessen eller ikke, og en dårlig søknadshåndtering kan følgelig gi utslag for firmaets image. Velger du å ikke ta dette på alvor kan du gå glipp av mange gode søkere neste gang du trenger en nyansatt. Her er noen viktige ting å tenke på:

Sett av nok tid til å snakke med søkere : en god ansettelsesprosess krever mye tid og det er viktig at du har tatt høyde for dette i kalenderen. Kontaktpersonen som står i annonsen bør være mest mulig tilgjengelig for å snakke med interesserte kandidater som tar kontakt for spørsmål rundt stillingen. Konsekvensen ved å ikke gjøre dette er at kandidatene velger å ikke søke fordi de ikke har fått svar på spørsmål som er avgjørende for om de velger å søke eller ikke. Husk at kandidater som allerede sitter i andre stillinger heller ikke har ubegrenset med tid til å jage deg på telefonen og vis respekt for dette ved å ringe dem tilbake hvis de har lagt igjen beskjed til deg.

Besvar alle søkere : vis respekt for at kandidater har brukt tid på å skrive en søknad til deg uavhengig om de er kvalifiserte til stillingen eller ikke. Det er viktig at ALLE får en tilbakemelding når søknaden er mottatt og igjen når prosessen er avsluttet. Dette kan gjøres enkelt ved å sende en mail. Dette bør være et minimumskrav til alle som håndterer en ansettelse, og gjør at kandidater oppfatter at firmaet håndterer prosessen profesjonelt og vil virke inn på det generelle inntrykket av dere.

Plukk ut riktig kandidater til intervjurunde : sitter man med mange godt kvalifiserte søkere har man et luksusproblem, men det er viktig at man nå er bevisst på hva man definerte i behovsanalysen og har dette i bakhodet når man leser gjennom søknader og CV’er. En god søknad bør beskrive hvorfor kandidaten mener at han/hun er den rette for jobben og bør også forklare eventuelle avvik i CV’en. De mest interesserte er ofte de som har brukt tid på nettopp en god søknad, og høy motivasjon for stillingen vil mange ganger være avgjørende for hvor godt man vil lykkes hos dere. Er de kritiske kompetansekravene på plass, vil motivasjon for stillingen ofte være vel så viktig som for eksempel lengre erfaring fra lignende stilling enn påkrevd.

Vær så tidseffektiv som mulig : mange kandidater har ofte flere jobbsøknader ute og hvis man skal sikre seg de beste gjelder det å ha en god fremdrift i prosessen. Det er viktig at alle som skal være involvert internt informeres så tidlig som mulig om tidsplanen slik at man kan få satt av tid i de respektive kalenderne. Hvis prosessen drøyer for mye ut i tid vil man risikere å miste gode søkere som mottar andre jobbtilbud underveis. Kandidater vil også oppfatte det som uprofesjonelt hvis det går flere uker mellom hver gang man hører noe og kan på den måten miste motivasjonen for stillingen.

I vår hverdag i rekrutteringsbransjen snakker vi med jobbsøkere hver dag og det er trist å høre hvor uprofesjonelt mange firmaer håndterer søknadsprosessene internt. Husk at mange av disse kandidatene er mennesker som kan bli sittende i lederroller eller i en rolle der de kan påvirke beslutningstagere hos andre firmaer.  Har ditt firma håndtert en søknadsprosess, der kandidaten har vært søker, på en dårlig måte kan dette ha innvirkning på et eventuelt samarbeid i fremtiden for eksempel ved innkjøp av produkter eller tjenester som ditt firma leverer.

Lykke til med nyansettelsen!

Les også :

5 tips for å tiltrekke seg riktige søkere ved annonsering

5 ting du bør tenke på før du sjekker referanse

Skal du ansette? Gjør en grundig jobb i kartleggingsfasen

 

Vi i KI Bemanning har tilsammen 45 års erfaring fra bemanningsbransjen. Vi har bred kunnskap innen utvelgelse av personell til vikariater og faste stillinger. Gjennom mange års ledererfaring og god kunnskap innen HR, er vi godt rustet til å se mennesket og bedriftens behov, for å være en støttespiller i nye veivalg.  
Med fokus på utvikling av kunder og kandidater ønsker vi å være gode rådgivere, gjennom vår kunnskap og fokus på nærhet.

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale på telefon 95442727 eller e-post: lena@kibe.no

Skrevet av Lena Isaksen, daglig leder KI Bemanning AS