5 tips for å tiltrekke seg riktige søkere ved annonsering

Publisert dato: 23. august, 2018

Behovet for en ny medarbeider har dukket opp og det er på tide å begynne å lete etter gode kandidater. Utfra behovsanalysen man har gjort i forkant er det nå viktig å formulere en god stillingsutlysning som vil tiltrekke seg de riktige søkerne. Her er noen tips :

Overskrift : mange velger å bruke stillingstittel som eneste overskrift, men hvis man skal skille seg ut og skape ekstra interesse er det viktig å tenke kreativt. Bruk gjerne en spørsmålsformulering som sier noe om hva slags person du er på jakt etter, som trigger søkerne til å klikke inn på nettopp din annonse. For eksempel : Er du en problemløser? Motiveres du av å hjelpe andre? Liker du to streker under svaret? Er du en visjonær økonom?

Ingress : her er det viktig å beskrive bedriften så godt som mulig, og husk å ikke bare bruke tørre fakta om tall og historie. Skriv gjerne litt om hva som preger bedriftens kultur og hva dere har av ambisjoner fremover. Hold det kort og presist men husk at det er her dere skal selge dere inn som ny arbeidsgiver for den riktige kandidaten.

Arbeidsoppgaver : vær ærlig på hvilke arbeidsoppgaver som faktisk inngår i stillingen. Har du gjort en god behovsanalyse på forhånd vil dette punktet være lett å beskrive. Husk at kandidaten skal sitte igjen med et best mulig inntrykk av hvordan hverdagen hos dere vil bli, slik at kandidaten kan ta en validert beslutning på om dette er den riktige jobben for han/henne. Det er aldri smart å overselge arbeidsoppgaver. Hvis kandidaten opplever at kart og terreng ikke stemmer overens er veien kort til å si opp i prøvetiden.

Kvalifikasjoner : her er det viktig å ikke være for krevende. Mange bedrifter har en lang smørbrødliste over hvilke kvalifikasjoner som kreves for å utføre jobben. Gå kritisk gjennom listen og plukk ut det som er et minimum for å lykkes i jobben. Er man for spesifikk her risikerer man å gå glipp av gode søkere som velger å ikke søke fordi de mangler ett av «kravene», som til syvende og sist kanskje viser seg å ikke være så viktig, og som enkelt kan læres. Tenk gjennom hva som er kritisk kompetanse og hva som er ønskelig, og bruk gjerne formulering som : «er et krav» eller «er ønskelig».

Egenskaper : har man skrevet en god ingress som beskriver firmaets kultur på en bra måte har man allerede signalisert overfor søkere hva slags person som vil passe inn i bedriften, men det er også viktig å skrive litt om hva som kreves av egenskaper i stillingen. Skal man for eksempel jobbe med kundeservice er det viktig at man er en person som er glad i å kommunisere med andre og har evne til å legge frem saker på en pedagogisk og forståelig måte. Prøv å unngå klisjeer som utadvendt, positiv, fremoverlent o.l for å skille deg ut.

Jo mer attraktiv kompetanse man søker, jo viktigere er det å bruke tid på å formulere stillingsannonsen så den appellerer godt. Tenk igjennom hva som vil motivere søkerne til å eventuelt bytte arbeidsgiver og legg vekt på dette. Er det for eksempel et sterkt fagmiljø som de riktige kandidatene vil tiltrekkes av, eller vil lønn og andre goder være mer avgjørende? Avslutt gjerne annonsen med å skrive litt rundt dette.  Pass også på at Layouten blir pen og bruk gjerne en blanding av punkter og beskrivende avsnitt. Blir annonsen alt for lang vil man risikere at søkerne ikke orker å lese gjennom hele og du kan oppleve å få feil kandidater.

 


Lykke til med annonseskriving!


Vi i KI Bemanning har tilsammen 45 års erfaring fra bemanningsbransjen. Vi har bred kunnskap innen utvelgelse av personell til vikariater og faste stillinger. Gjennom mange års ledererfaring og god kunnskap innen HR, er vi godt rustet til å se mennesket og bedriftens behov, for å være en støttespiller i nye veivalg.  

Lena Isaksen, Daglig leder KI Bemanning AS, tlf 95442727, e-post : lena@kibe.no